Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Konsultacje społeczne

Loading...

Konsultacje społeczne to dialog Urzędu z Mieszkańcami, który towarzyszy procesowi podejmowania decyzji.

Celem konsultacji społecznych może być:

  • wspólne wypracowywanie rozwiązań
  • poznanie potrzeb mieszkańców
  • zebranie opinii do przedstawionych propozycji.

Mówiąc prościej, konsultacje społeczne to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy czy zagospodarowanie skweru, albo dyskusję o ofercie domów kultury lub planach dotyczących przyszłego rozwoju miasta.

Konsultacje społeczne to możliwość wypowiedzenia się na piśmie lub w formie elektronicznej, to także duże lub lokalne spotkania z mieszkańcami, w trakcie których można nie tylko wyrazić swoją opinię, ale także poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom. Biorąc udział w konsultacjach, możesz dowiedzieć się wiele o planach i działaniach władz miasta, a także mieć wpływ na swoje otoczenie.

Kto bierze w nich udział? Mamy nadzieję, że to właśnie Ty będziesz uczestniczył w najbliższych konsultacjach dotyczących Twojego miejsca zamieszkania i jego okolicy. W czasie konsultacji Twój głos naprawdę ma znaczenie!

Konsultacje prowadzone przez Urząd Miejski w Dębicy w formie elektronicznej:  

https://konsultacje.debica.pl/

Więcej informacji: Biuro Obsługi Interesanta, tel. 14 683 82 61.