Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

Loading...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej miasta Dębicy. ŚDS jako ośrodek wsparcia służy budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Placówka jest przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są zajęcia terapeutyczne w formie treningów. W zależności od potrzeb uczestników organizowane są następujące treningi:
– treningi funkcjonowania w życiu codziennym,
– treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
– treningi umiejętności spędzania wolnego czasu,
– treningi pedagogiczne,
– treningi farmakologiczne – udziału w leczeniu własnym.
Wszystkie treningi w zależności od potrzeb i konkretnych ich rodzajów są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy
ul. Mościckiego 26
39-200 Dębica
tel.  14 666 87 02
e-mail: kontakt@sdsdebica.pl
https://sdsdebica.wordpress.com/