Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Budżet obywatelski

Loading...

Budżet obywatelski to najlepszy sposób na wysłuchanie potrzeb społeczności lokalnych, które mają możliwość zgłaszania swoich propozycji inwestycji do zrealizowania i wybrania w głosowaniu tych najbardziej potrzebnych i oczekiwanych.
Inwestycje te dotyczą budowy czy remontu infrastruktury, ale także działań prospołecznych z zakresu oświaty, sportu czy kultury.

W mieście odbyły się już 3 edycje budżetu obywatelskiego – w pierwszej z 2016 roku na pomysły mieszkańców przeznaczone było 800 tys. złotych, w 2017 roku milion złotych i w 2018 roku również milion. Ostatecznie w ramach budżetu obywatelskiego w ramach wszystkich edycji zostało zrealizowanych do tej pory 26 inwestycji na kwotę 2 665 000 zł.

Zrealizowane inwestycje w ramach dębickiego budżetu obywatelskiego

Najciekawsze z nich to między innymi: budowa dużego boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 12, modernizacja i remont parku zabytkowego DK Śnieżka, budowa PumpTrucku w Parku Skarbka Borowskiego, rozbudowa Street Workout Parku mieszczącego się w Parku Jordanowskim, budowa placu zabaw na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej nr 2 czy renowacja asfaltowych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 9.