Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski to najlepszy sposób na wysłuchanie potrzeb społeczności lokalnych, które mają możliwość zgłaszania swoich propozycji inwestycji do zrealizowania i wybrania w głosowaniu tych najbardziej potrzebnych i oczekiwanych.
Inwestycje te dotyczą budowy czy remontu infrastruktury, ale także działań prospołecznych z zakresu oświaty, sportu czy kultury.

W mieście odbyły się już 3 edycje budżetu obywatelskiego – w pierwszej z 2016 roku na pomysły mieszkańców przeznaczone było 800 tys. złotych, w 2017 roku milion złotych i w 2018 roku również milion. Ostatecznie w ramach budżetu obywatelskiego w ramach wszystkich edycji zostało zrealizowanych do tej pory 26 inwestycji na kwotę 2 665 000 zł.

Zrealizowane inwestycje w ramach dębickiego budżetu obywatelskiego

Najciekawsze z nich to między innymi: budowa dużego boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 12, modernizacja i remont parku zabytkowego DK Śnieżka, budowa PumpTrucku w Parku Skarbka Borowskiego, rozbudowa Street Workout Parku mieszczącego się w Parku Jordanowskim, budowa placu zabaw na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej nr 2 czy renowacja asfaltowych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 9.