Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Regulamin targowiska i zasady rezerwacji miejsc handlowych

Loading...

Na mocy Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o Samorządzie Gminnym, art.7.1. zadania własne gminy obejmują sprawy związane z prowadzeniem targowisk i hal targowych. Funkcjonujące w Dębicy Targowiska Miejskie w Dębicy zlokalizowane  są przy ul. Kraszewskiego.

Targowiska są czynne:
„Mój Rynek” 
od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.
„Bazar”, „Skarpa”, „Parking MOP” tylko w środy za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji placów targowych

document
Uchwała Nr XXVIII /208/ 2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminów Targowisk Miejskich
document
Uchwała Nr XX /166 / 2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Dębica
document
Zarządzenie Nr 98 / 2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica oraz ustalenia regulaminu pobierania tych opłat
document
Zarządzenie nr 141/ 2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalania wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
document
Zarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie: zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
document
Zarządzenie nr 369/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 września 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego
document
Zarządzenie nr 141/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 maja 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego