Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Otwarte konkursy ofert

Loading...

Zarządzenie Nr 159/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Czwartek, 6 czerwca 2024
Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 159/2024

Zarządzenie Nr 139/2024 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 17 maja 2024
Zarządzenie Nr 139/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.

Zarządzenie Nr 139/2024
Wzór oferty
Wzór rozliczenia

Zarządzenie Nr 117/2024 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Piątek, 12 kwietnia 2024
Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 117/2024


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Czwartek, 21 marca 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 103/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 103/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wtorek, 19 marca 2024
Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 103/2024
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 102/2024 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wtorek, 19 marca 2024
Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 102/2024


Zarządzenie Nr 101/2024 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wtorek, 19 marca 2024
Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 101/2024


Zarządzenie Nr 100/2024 w sprawie unieważnienia konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Poniedziałek, 18 marca 2024
Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 100/2024


Zarządzenie Nr 99/2024 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 18 marca 2024
Zarządzenie Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 99/2024


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wtorek, 20 lutego 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wtorek, 20 lutego 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wtorek, 20 lutego 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 62/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 20 lutego 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 19 lutego 2024
Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 63/2024
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 62/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Piątek, 16 lutego 2024
Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 62/2024
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 61/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Piątek, 16 lutego 2024
Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 61/2024
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 57/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Środa, 14 lutego 2024
Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 57/2024
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 27/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 19 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 27/2024


Zarządzenie Nr 26/2024 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Piątek, 19 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 26/2024


Zarządzenie Nr 25/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 19 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 25/2024


Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

czwartek, 18 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia w 2024 roku realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 22/2024


Zarządzenie Nr 14/2024 w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu

środa, 10 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2024 r.

Zarządzenie Nr 14/2024


Zarządzenie Nr 12/2024 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 9 stycznia 2024
Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia w 2024 roku realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 12/2024


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wtorek, 2 stycznia 2024
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym zarządzeniem Nr 347/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 353/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 29 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 353/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 353/2023


Zarządzenie Nr 347/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Czwartek, 21 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 347/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 347/2023
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie nr 346/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 20 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 346/2023 Burmistrza Miasta z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie Nr 346/2023


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Środa, 20 grudnia 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 337/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 344/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 18 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 344/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 344/2023
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Zarządzenie Nr 343/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 18 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 343/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 343/2023
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Zarządzenie Nr 342/2023 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji z zakresu rozwoju sportu

Poniedziałek, 18 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 342/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 342/2023
Wzór sprawozdania
Wzór wniosku


Zarządzenie Nr 341/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Piątek, 15 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 341/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 341/2023
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 337/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Czwartek, 14 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 337/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 337/2023
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 8 grudnia 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 329/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 330/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 4 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 330/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębica na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 330/2023
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Zarządzenie Nr 329/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Poniedziałek, 4 grudnia 2023
Zarządzenie Nr 329/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 329/2023
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


Zarządzenie Nr 235/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 11 września 2023
Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 września 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego   w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 235/2023


Zarządzenie Nr 205/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Wtorek, 8 sierpnia 2023
Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 205/2023
Oferta
Rozliczenie


Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 7 czerwca 2023
Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 148/2023


Zarządzenie Nr 136/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 19 maja 2023
Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.

Zarządzenie Nr 136/2023
Oferta
Rozliczenie


Zarządzenie Nr 132/2023 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Piątek, 12 maja 2023
Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 132/2023


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym zarządzeniem Nr 110/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 17 kwietnia 2023
Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie NR 110/2023
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Piątek, 24 marca 2023
Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 96/2023 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Czwartek, 16 marca 2023
Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Czwartek, 16 marca 2023
Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 7 marca 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 luty 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 84/2023 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 6 marca 2023
Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.

Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 83/2023 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 6 marca 2023
Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 28 lutego 2023
Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wtorek, 21 lutego 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonym zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wtorek, 21 lutego 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonym zarządzeniem Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Środa, 15 lutego 2023 r.
Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór umowy o realizację zadania
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 56/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Środa, 15 lutego 2023 r.
Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór ofert
Wzór umowy o realizację zadania
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Zarządzenie Nr 50/2023 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Czwartek, 09 lutego 2023 r.
Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Czwartek, 09 lutego 2023 r.
Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Środa, 25 stycznia 2023 r.
Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Dębicy

Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 18 stycznia 2023 r.
Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 18 stycznia 2023 r.
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Oferta
Rozliczenie


Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wtorek, 17 stycznia 2023
Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta Dębicy

Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 16 stycznia 2023
Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu

Piątek, 13 stycznia 2023
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2023 r.

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Dębicy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Piątek, 13 stycznia 2023
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 02 stycznia 2023
Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 461/2022 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Piątek, 29 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 461/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 461/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 462/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 29 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 462/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 462/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 460/2022 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 29 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 460/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 460/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 454/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 454/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 454/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Oferta
Rozliczenie


Zarządzenie Nr 447/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 447/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 447/2022 Miasta Dębicy Burmistrza Miasta Dębicy
Oferta
Rozliczenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 443/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 16 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Rozliczenie
Oferta


Zarządzenie Nr 444/2022 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji z zakresu rozwoju sportu

Piątek, 16 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór wniosku
Wzór sprawozdania


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Czwartek, 15 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 443/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 443/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Piątek, 9 grudnia 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 431/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 9 grudnia 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 430/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 9 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 435/2022 Burmistrza Miasta Dębica z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 435/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Poniedziałek, 5 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 431/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 431/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Poniedziałek, 5 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 430/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 430/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 322/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022
Zarządzenie Nr 322/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 322/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 261/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 25 lipca 2022
Zarządzenie Nr 261/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 261/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 231/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 10 czerwca 2022
Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego  w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.

Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 217/2022 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Piątek, 20 maja 2022
Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Wtorek, 17 maja 2022
Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego  w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.

Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 194/2022 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Poniedziałek, 16 maja 2022
Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 195/2022 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 16 maja 2022
Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 20 kwietnia 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Środa, 20 kwietnia 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Środa, 20 kwietnia 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 13 kwietnia 2022
Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Dębicy

wzór oferty
wzór umowy o realizację zadania publicznego
wzór sprawozdania


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Środa, 13 kwietnia 2022
Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Dębicy

wzór oferty
wzór umowy o realizację zadania publicznego
wzór sprawozdania


Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Środa, 13 kwietnia 2022
Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Dębicy

wzór oferty
wzór umowy o realizację zadania publicznego
wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 133/2022 w sprawie przyznania dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu

Czwartek, 24 marca 2022
Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2022 roku.

Zarządzenie nr133/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie nr 86/2022 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji z zakresu rozwoju sportu

Czwartek, 3 marca 2022
Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2022 roku.

Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 79/2022 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Poniedziałek, 21 lutego 2022
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Czwartek, 17 lutego 2022
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021 – 2023.

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Środa, 9 lutego 2022
Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 9 lutego 2022
Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Dębice


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Wtorek, 1 lutego 2022
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 28 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego  w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Dębicy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Środa, 26 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 26 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021-2023.

Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Poniedziałek, 17 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 5 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 5 stycznia 2022
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego  w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 266/2021 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czwartek, 30 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 265/2021 w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Czwartek, 30 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 265/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia  w 2022 r. realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 265/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 10 grudnia 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonym Zarządzeniem Nr 232/2021 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Piątek, 10 grudnia 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszonym Zarządzeniem Nr 234/2021 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Piątek, 10 grudnia 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym Zarządzeniem Nr 237/2021 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 8 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 237/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 237/2021Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 234/2021 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Poniedziałek, 6 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 234/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 234/2021Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 232/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Piątek, 3 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 231/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 3 grudnia 2021
Zarządzenie Nr 231/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 231/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 163/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 13 września 2021
Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Poniedziałek, 13 września 2021
Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Zarządzenie Nr 161/2021 w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniedziałek, 13 września 2021
Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021
Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego   w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021 – 2023.

Zarządzenie Nr 149/2021


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021
Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Czwartek, 12 sierpnia 2021
Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Czwartek, 22 lipca 2021
Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu

Środa, 30 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej w 2021 r.

Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Czwartek, 24 czerwca 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wtorek, 22 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu

Czwartek, 17 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór wniosku
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 14 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Piątek, 4 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu

Wtorek, 1 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej w 2021 r.

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wtorek, 1 czerwca 2021
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 24 maja 2021
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Ogłoszenie
Oferta
Rozliczenie


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Poniedziałek, 17 maja 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 51/2021 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 maja 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniedziałek, 17 maja 2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie
Klauzula


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Czwartek, 06 maja 2021
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Wzór oferty


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

Piątek, 30 kwietnia 2021
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór sprawozdania
Wzór wniosku


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Piątek, 30 kwietnia 2021
Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Wzór oferty


Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 22 lutego 2021
Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 29 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej w 2021 r.

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej.


Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 11 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta DębicyOgłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wtorek, 05 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 16 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy o realizację zadania publicznego


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

Środa, 16 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór wniosku
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 09 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Ogłoszenie
Oferta
Rozliczenie


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wtorek, 01 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Instrukcja wypełnienia oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie nr 274/2020 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 01 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Instrukcja wypełnienia oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie nr 273/2020 Burmistrza Miasta Dębicy