Serwis informacyjny Miasta Dębica

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Poniedziałek, 22 lutego 2021
Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Dębicy

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 29 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Dębicy
Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór rozliczenia


Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej w 2021 r.

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej.


Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Piątek, 22 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Poniedziałek, 11 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta DębicyOgłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wtorek, 05 stycznia 2021
Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Środa, 16 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy o realizację zadania publicznego


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

Środa, 16 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Wzór wniosku
Wzór sprawozdania


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Środa, 09 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Miasta Dębicy
Ogłoszenie
Oferta
Rozliczenie


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wtorek, 01 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Instrukcja wypełnienia oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie nr 274/2020 Burmistrza Miasta Dębicy


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wtorek, 01 Grudzień 2020
Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Instrukcja wypełnienia oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie nr 273/2020 Burmistrza Miasta Dębicy