Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Adopcja psa

Loading...


Pies może zostać wydany do adopcji, jeżeli potencjalny właściciel spełnia następujące warunki:

  1. Przyszły właściciel zobowiązuje się, że nie będzie przetrzymywał psa na łańcuchu, sznurku, lince, itp. pies adoptowany w azylu może mieszkać w budzie na ogrodzonym podwórku, kojcu lub mieszkaniu/domu. Jeżeli podczas wizyty po adopcyjnej okaże się, że właściciel przetrzymuje psa na uwięzi – spowoduje to natychmiastowe zerwanie umowy adopcyjnej.
  2. Przyszły właściciel zobowiązuje się zarejestrować psa w gminie, której jest mieszkańcem.
  3. Psy podczas pobytu w Azylu są szczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, jednak po adopcji nowy właściciel będzie musiał we własnym zakresie wykonywać kolejne szczepienia.
  4. Nie wypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru.
  5. Nie trzymania psa w kojcu bez codziennych spacerów.
  6. Przyszły właściciel musi wysterylizować psa po adopcji. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej sterylizacji.

Osoby zainteresowane adopcją psa powinny spełnić łącznie następujące warunki:

  • zgłosić chęć adopcji psa osobiście lub telefonicznie w biurze ZUM Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 12,
  • wypełnić wniosek o adopcję psa w celu podania danych adresowych koniecznych do przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej,
  • zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wypełniony wniosek oraz klauzulę informacyjną opatrzone czytelnymi podpisami należy złożyć w biurze ZUM.
Należy pamiętać, że procedura adopcyjna zostanie rozpoczęta od chwili otrzymania przez pracowników ZUM prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku i klauzuli informacyjnej. Niezłożenie wniosku skutkuje brakiem możliwości adopcji psa. Ponadto, jeśli osoba chętna do adopcji nie wyrazi zgody na odbycie wizyty przed i po adopcyjnej, pies nie zostanie wydany do adopcji.
Więcej informacji pod nr tel. 14 681 64 86.
Azyl-ZUM Sp. zo.o.