Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kryteria naboru

Loading...

Dla kogo?

Program Mieszkanie Plus dedykowany jest dla osób, które mają za wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, aby kupić mieszkanie na wolnym rynku. O mieszkanie może starać się każdy ponieważ nie ma limitu zarobków. Limit zarobków obowiązuje jedynie przy ubieganiu się o dopłaty do czynszu.

Kto ma pierwszeństwo?

Z doświadczeń innych samorządów, które do tej pory realizowały program Mieszkanie Plus, wynika, że chętnych na mieszkania jest więcej niż samych mieszkań. Stąd samorząd Miasta Dębica określił kryteria, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania. Zgodnie z  uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, określono pierwszeństwo:

 1. osobom, które nie są właścicielami mieszkania (10 pkt.)
 2. najemcom lokali gminnych, którzy chcą się przenieść do Mieszkania Plus (5 pkt.)
 3. mieszkańcom Dębicy (1 pkt.)
 4. osobom rozliczającym się z podatku w Dębicy (3 pkt.)
 5. rodzicom (3 pkt. za każde dziecko)
 6. młodym dorosłym pomiędzy 18 a 35 r.ż. (2 pkt.)
 7. seniorom powyżej 65 r.ż. (0,5 pkt.)
 8. niepełnosprawnym do 16 r.ż. (2 pkt.)
 9. niepełnosprawnym (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) powyżej 16 r.ż. (2 pkt.)
 10. samotnym rodzicom (2 pkt.)
 11. zatrudnionym w Dębicy (2 pkt.)
 12. zatrudnionym na terenie powiatu dębickiego, z wyłączeniem miasta Dębicy (1 pkt.)
 13. osobom, które przed ogłoszeniem uchwały złożyły wniosek o najem mieszkania, ale nie zawarły umowy z powodu zbyt dużej liczby chętnych (3 pkt.)
 14. Posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (5pkt.)

Ważne jest to, że samo otrzymanie wysokiej punktacji nie decyduje o otrzymaniu mieszkania. W procesie naboru weryfikowana będzie również tzw. zdolność czynszowa. To oznacza, że dochody wnioskodawcy muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. W przypadku dochodów należy wziąć pod uwagę nie tylko zarobki, ale także inne świadczenia, np. 500+.

Jak przebiega nabór?

Nabór wniosków w programie Mieszkanie Plus będzie organizowany w trzech etapach.

Etap 1

Nabór wniosków rozpocznie się prawdopodobnie w II / III kw. 2021 r. Będzie można je wypełnić online lub w Urzędzie Miejskim w Dębicy. Samorząd sprawdzi wnioski i każdemu przydzieli punkty, zgodnie z uchwalonymi kryteriami pierwszeństwa.

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej (tj. sprawdzenie czy będziesz w stanie opłacać czynsz). Badanie to nie jest konieczne, jeżeli po podpisaniu umowy najmu wpłacisz 6-miesięczną kaucję.

Etap 3

Weryfikacja w BIG InfoMonitor. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres około 25 lat.

Pierwsza umowa jest zawsze umową Najmu Instytucjonalnego. Zawieramy ją na 24 miesiące. Jeżeli w danej inwestycji przewidziana jest możliwość dojścia do własności, kolejna umowa może być już umową Najmu Instytucjonalnego z Dojściem do Własności.

W Dębicy, na chwilę obecną, oferujemy wyłącznie umowę najmu instytucjonalnego. W momencie, kiedy możliwe będzie zawieranie umów z dojściem do własności, zaproponujemy tę opcję wszystkim chętnym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://debica.mdr.pl/

Formularz zgłoszeniowy – https://wnioski.mdr.pl/debica/