Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Akt zgonu

Loading...

Wnioski i dokumenty

document
Wniosek o wydanie odpisu aktu
document
Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu
document
Pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu zgonu
document
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
document
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
document
Pełnomocnictwo