Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Loading...

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Zarządzenie Nr 247/2023 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12 września 2023 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Zarządzenie


Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi” za 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Sprawozdanie


Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

Sprawozdanie


Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Zarządzenie Nr 340/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Sprawozdanie


Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Dębicy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok


document
Roczny program współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.