Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Loading...

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

Sprawozdanie

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Zarządzenie Nr 340/2022 Burmistrza Miasta Dębicy


Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Sprawozdanie


Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Dębicy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok


document
Roczny program współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.