Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Konsultacje społeczne i petycje

Loading...

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego.
Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji jest  poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.
Bieżące informacje o ogłoszeniu konsultacji społecznych znajdują się na stronie

https://konsultacje.debica.pl/

Komunikaty i wyniki konsultacji

Rozwiń