Serwis informacyjny Miasta Dębica

Akt urodzenia

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, wydaje bezpłatnie odpis skrócony aktu. Odpis można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

document
podanie o sporządzenie aktu urodzenia
document
wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia