Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Akt urodzenia

Loading...

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, wydaje bezpłatnie odpis skrócony aktu. Odpis można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski i dokumenty

document
Wniosek o wydanie odpisu aktu
document
wniosek o uzupełnienie i sprostowanie aktu urodzenia
document
Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia z uzupełnieniem i sprostowaniem
document
Pełnomocnictwo do transkrypcji aktu urodzenia
document
Upoważnienie do rejestracji noworodka