Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Akt urodzenia

Loading...

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, wydaje bezpłatnie odpis skrócony aktu. Odpis można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski i dokumenty

document
Wniosek o wydanie odpisu aktu
document
Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia
document
Pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu urodzenia
document
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
document
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
document
Pełnomocnictwo
document
Upoważnienie do rejestracji noworodka