Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Nabór do klas pierwszych

Loading...

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym

Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22 na terenie Miasta Dębicy zostanie przeprowadzona w dniach od 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. przy wsparciu systemu elektronicznego na podstawie jednolitych kryteriów naboru do wszystkich szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.

Naborem objęte są dzieci z rocznika 2014 zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica. W rekrutacji mogą również wziąć udział dzieci rocznika 2015 spełniające wymogi art. 36 ust.1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.  poz. 910 ze zm.) oraz dzieci spoza Miasta Dębicy. 

W celu zapisania dziecka odroczonego od obowiązku szkolnego w poprzednich latach rodzic powinien zgłosić się do dyrektora szkoły obwodowej.

Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem: www.debica.podstawowe.vnabor.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Rozwiń

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

Rozwiń

Obowiązujące kryteria oraz dokumenty

Rozwiń

Dodatkowe informacje

Rozwiń

Granice obwodów szkół podstawowych

Rozwiń