Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Portal interesanta

W tym miejscu mieszkańcy mogą sprawdzić stan swoich zobowiązań wobec miasta np. zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości podatkowych oraz dokonać wpłaty na poczet swoich zobowiązań – https://e-urzad.debica.pl.