Nabór do szkół podstawowych
Uwaga rodzice. 1 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Betlejemskie Światło Pokoju w dębickim Ratuszu

22 grudnia 2020

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju dotarła do Urzędu Miejskiego w Dębicy. Harcerze Komendy Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów, z zastępcą komendanta Hufca oraz radnym Rady Miejskiej w Dębicy – hm. Sławomirem Gleniem, przekazali na ręce burmistrza Mariusza Szewczyka ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Każdy z Was powołany jest do pełnienia konkretnej służby, wszyscy zaś razem powołani jesteście do pracy nad przemianą świata (św. Jan Paweł II)

Hasłem tegorocznej edycji “Betlejemskiego Światła Pokoju” są słowa “Światło Służby”. Przekazywanie światła jest wyrazem przekazywania nadziei. Ogień, zapalany w miejscu narodzenia Chrystusa, ma przypominać o Jego przyjściu na świat, a chronienie i przekazywanie tego płomienia dalej – wymagające współpracy i uważności – przypomina o ideałach jedności i braterstwa.

„Służba” to wymagające słowo, czasem wydające się niemodne lub niedzisiejsze. Ale nie dla harcerza! To słowo, do którego ciągle trzeba wracać i patrzeć, jak realizuje wynikające z niego zobowiązania w swoim harcerskim życiu. Przyglądać się harcerskiej służbie będziemy w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć (por. Mk 10,45) – piszą na swojej stronie harcerze Związku Harcerstwa Polskiego.