Serwis informacyjny Miasta Dębica

Blisko 1 mln zł dla organizacji pozarządowych z budżetu miasta

05 stycznia 2022
Loading...

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok. Łącznie przyznano ponad 931 000 zł dla organizacji pozarządowych.

fot. Juniorzy Wisłoka Dębica

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej łącznie przyznano 555 000 zł dla 12 klubów sportowych. Najwyższa dotacja przypadła Klubowi Sportowemu Wisłoka, który otrzyma 96 700 zł. Ponad 82 000 zł popłynie do Uczniowskiego Klubu Sportowego Kępa Dębica, a 81 100 zł do Ludowego Klubu Sportowego Igloopol.

Lista klubów z otrzymaną dotacją

Rozwiń

Rozstrzygnięto także konkursy na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.

W konkursie na „Prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających w środowisku abstynenckim” dotacje otrzymają dwie organizacje: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi w Dębicy (27 000 zł) i Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Jutrzenka” w Dębicy (35 000 zł).

Pieniądze z miejskiej kasy popłyną także do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy (20 000 zł) w ramach konkursu „Podnoszenie jakości świadczonych usług terapeutycznych w formie terapii indywidualnej i grupowej obejmującej osoby uzależnione i współuzależnione”.

W konkursie „Prowadzenie dla szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowa Psychicznego” dotację otrzyma Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (20 000 zł).

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie otrzyma 10 000 zł w ramach konkursu na „Realizację programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku harcerskim z uwzględnieniem programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego”.

Natomiast w konkursie na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień” miasto przekaże 284 000 zł dla 11 organizacji.

Lista organizacji z dotacją

Rozwiń

To nie jedyne środki, które miasto przekaże dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych w bieżącym roku. Wkrótce ogłoszony zostanie m.in. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.