Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębica w Partnerskiej Inicjatywie Miast

28 stycznia 2022
Loading...

Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami oraz wspieranie ich zrównoważonego rozwoju, to główny cel utworzonej Partnerskiej Inicjatywy Miast. W gronie 28 samorządów, które zakwalifikowały się do programu znalazła się Dębica. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Bank Światowy.

fot. gov.pl

W ramach drugiej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast realizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będą prowadzone działania w trzech obszarach tematycznych: miasto cyfrowe, miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) i miasto zielone. Dębica razem z siedmioma innymi samorządami, w tym Rzeszowem, Białymstokiem i Świdnicą będzie współpracować w sieci cyfrowej.

Partnerska Inicjatywa Miast, to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Partnerem merytorycznym tej edycji PIM został Bank Światowy. W ramach współpracy przez 14 miesięcy eksperci banku będą pomagać wybranym miastom analizować wybrane bariery dotyczące ich zrównoważonego rozwoju oraz wesprą je w wypracowaniu rozwiązań przydatnych do poprawy efektywności zarządzania.