Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębicki MOPS z tytułem „Przyjazny Urząd”

25 kwietnia 2022
Loading...

W konkursie pn. „Przyjazny Urząd” nagradzane i promowane są samorządy oraz instytucje sektora publicznego, które cechują się wysoką jakością obsługi klienta i profesjonalizmem. Kapituła konkursowa doceniła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy także za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań odnoszących się do jakości usług publicznych.  

Dębicki MOPS z tytułem „Przyjazny Urząd”
Dębicki MOPS z tytułem „Przyjazny Urząd”

Była to siódma edycja konkursu „Przyjazny Urząd”. Godło i certyfikat  przyznaje kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Marzena Socha dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie kryje satysfakcji z odebranego certyfikatu. –  Sprawdzałam jakie instytucje były doceniane w ubiegłych latach i nie było ośrodka pomocy społecznej. Wyróżniano urzędy skarbowe, urzędy pracy, więc tym bardziej jest to dla nas ważne, że przecieramy pewne ścieżki. Pokazujemy, że pracując w takiej instytucji można być przyjaznym dla ludzi, którzy przychodzą do naszego ośrodka pomagać im rozwiązywać ich problemy, z szacunkiem dla osoby która do nas się zgłasza. Chcemy, aby wszyscy którzy zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc byli kompleksowo obsłużeni, aby czuli się zaopiekowani i aby nie czuli się jako petenci, a jako mieszkańcy Dębicy byli otoczeni szacunkiem –  podkreśla Marzena Socha.

Dyrekcja i pracownicy MOPS mają świadomość, że cały czas muszą podnosić swoje kwalifikacje i otwierać się na nowe zadania. Obecnie do ośrodka zgłasza się nowa kategoria klientów. To obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Dębicy.

Konkurs „Przyjazny Urząd” organizuje Quality Institute.

Marzena Socha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej