Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

21 lipca 2022
Loading...

Dębiccy radni jednogłośnie podjęli decyzje o nadaniu imienia Edmunda Bojanowskiego Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy. Tym samym rajcy przychylili się do wniosku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Błogosławiony Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich. W ubiegłym roku Dębica świętowała Rok Błogosławionego, ustanowiony przez Rade Miejską, w ramach którego realizowane były w mieście liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijny.

W tym roku społeczność dębickiej „Piątki” wystąpiła z wnioskiem, aby Edmund Bojanowski został patronem szkoły. W uzasadnieniu napisali m.in., że postać ta jest wzorem do naśladowania, autorytetem reprezentującym treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Reprezentuje również  pracowitość, dobroć, miłość i poszanowanie drugiego człowieka.

Rada Miejska pozytywnie odpowiedziała na wniosek szkoły.