Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

11 października 2021
Loading...

Ruszył projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z Dębicy, których  członkowie rodziny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.

O dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, mogą się ubiegać uczniowie, którzy zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR, są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej tj.: Gospodarstwie Produkcyjno Handlowym Straszęcin.

Wsparcie można otrzymać na zakup komputera stacjonarnego/laptopa z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem  (w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami) w tym ubezpieczenie sprzętu – do kwoty 3 500,00 zł oraz tablet w tym ubezpieczenie sprzętu – do kwoty 1 500,00 zł.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Miasto Dębica.

Oświadczenie należy złożyć do  26.10.2021 w Urzędzie Miasta w pokoju nr 107.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenie dla rodzina/opiekuna prawnego

Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość

fot. http://historiaigloopolu.blogspot.com