Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego

14 czerwca 2021

W 22. rocznicę beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego odbyła się w kościele pw. Ducha Świętego uroczysta msza św., której przewodniczył bp Andrzej Jeż. Była to jednocześnie inauguracja Roku Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Dębicy. W uroczystości wziął udział m.in. burmistrz Mariusz Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sieradzki wraz z radnymi oraz mieszkańcy Dębicy.

Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda BojanowskiegoInauguracja Roku bł. Edmunda Bojanowskiego

Błogosławiony Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich. – Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, patrzył na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dzieci, przez pryzmat miłości do Boga. Pobudzony tą miłością całe swoje życie oddał w służbie drugim. Przeszkodą nie było dla niego ani wątłe zdrowie, ani stosunkowo krótkie życie, ani też trudności wynikające z braku wolności w Ojczyźnie będącej pod panowaniem zaborców. Całym sercem zaangażował się w pracę społeczną, wychowawczą i charytatywną – mówił o błogosławionym w czasie mszy św. bp Andrzej Jeż.

W ostatnią środę dębiccy radni, w 150. rocznicę śmierci błogosławionego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Roku bł. Edmunda Bojanowskiego. Burmistrz z przewodniczącym rady przekazali ją Maksymilli Pliszce przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. – Bardzo mnie cieszy, że w najbliższych dwunastu miesiącach będziemy poznawać tego „serdecznie dobrego człowieka” – podkreślał burmistrz Mariusz Szewczyk.

 W czasie Roku bł. Edmunda, w mieście planowane są liczne inicjatywy społeczne, kulturalne i religijne.