Serwis informacyjny Miasta Dębica

Konkursy na dyrektorów przedszkoli

15 marca 2022
Loading...

Rozpoczęła się procedura konkursowa na dyrektorów w dziewięciu przedszkolach miejskich w Dębicy. Kandydaci swoje dokumenty aplikacyjne mogą składać do końca marca.

Burmistrz Dębicy ogłasza konkurs na dyrektorów w Przedszkolach Miejskich nr 2,4,5,6,7,9,10,11 i 12.  Będą to pierwsze konkursy na szefów przedszkoli od 2019 roku. W 2020 i 2021 roku w związku z pandemią dyrektorzy mieli przedłużane powierzenia stanowisk.

Zgodnie z przepisami ministerialnymi, które precyzują, że w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.

Kandydaci na dyrektorów swoje oferty mogą składać do 31 marca w Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy, w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem na dyrektora, którego przedszkola aplikują.

Konkursy, które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia  przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Dębicy. O terminie posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.