Nabór do szkół podstawowych
Uwaga rodzice. 1 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Mieszkańcy zapłacą mniej za śmieci

19 lutego 2021

Burmistrz Mariusz Szewczyk złożył do Biura Rady Miejskiej w Dębicy wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej nowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz zaproponował wprowadzenie niższej niż dotychczas opłaty, która wynika z konsekwencji postępowań przetargowych w tym zakresie.

Miasto przeprowadziło dwa postępowania przetargowe – pierwsze na zagospodarowanie, drugie na odbiór odpadów od mieszkańców, z punktu PSZOK i transportu do instalacji komunalnej.

– W dalszym ciągu stawki wywozu odpadów są wysokie i w wielu gminach stale rosną, dlatego podjęliśmy starania, by te koszty obniżyć dla mieszkańców Dębicy. Wspólnie z czterema innymi gminami ogłosiliśmy przetarg, co pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych warunków i stawek za gospodarowanie odpadami. Nasza nowa propozycja to 27 zł od osoby za odpady komunalne.  Jeśli radni uchwalą zaproponowaną stawkę, mieszkańcy od kwietnia będą płacić mniej za odpady – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Do tej pory zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/182/2020 z dnia 16 maca 2020 r., opłaty te wynosiły 29 zł.

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjna systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.