Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

MOPS z dofinansowaniem na zajęcia dla seniorów

08 czerwca 2021

Warsztaty komputerowe, muzyczne, wyjazdy edukacyjny oraz zajęcia na basenie. To tylko niektóre odsłony projektu „Sercem w Seniorów”, jaki realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Z zajęć będą korzystać podopieczni Dziennego Domu “Senior +”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zdobył dofinansowani z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację  programu ”Sercem w Seniora” otrzymał ponad 1,3 mln złotych. W ramach tego działania będą organizowane warsztaty aktywizujące, wyjazdy do teatru, filharmonii, skansenów czy muzeów. Seniorzy będą także uczestniczyć w hydroterapii. – Jest bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi zajęciami. Co ważne oprócz warsztatów i wyjazdów z tego projektu będziemy finansować posiłki dla naszych podopiecznych – podkreśla Julita Skiba kierownik Ośrodków Wsparcia. W ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 w województwie podkarpackim powstało ponad 60 Domów Seniora. – To wsparcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych i samorządów. Polityka senioralna, to był jeden z priorytetów Podkarpacia w zakończonej perspektywie unijnej i tak ma być też w tej na lata 2021-2027– zapewnia Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Projekt ma być realizowany od 1 lipca br. do 30 września 2023 roku.

Julita Skiba-kierownik Ośrodka Wsparcia Dziennego “Senior+”
Tomasz Czop-dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie