Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Deklaracje i płatności

document
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rodziny wielodzietne
document
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej
document
Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
document
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi dla zabudowy wielolokalowej (bloki)