Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Ruszyła pierwsza klasa przygotowawcza w Dębicy

06 kwietnia 2022
Loading...

Miasto Dębica od 4 kwietnia br. uruchomiło pierwszą w regionie klasę przygotowawczą dla dzieci uchodźców z objętej wojną Ukrainy. W Szkole Podstawowej nr 2 uczy się w niej 25 uczniów.

Do oddziału przygotowawczego uczęszczają uczniowie zza wschodniej granicy, którzy nie znają języka polskiego. W SP 2 utworzona została klasa dla dzieci z nauczania początkowego, a więc klas I-III.  – Uczniowie w cyklu tygodniowym mają 20 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 10 godzin języka polskiego. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem form i metod do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Poza nauczycielem prowadzącym zostanie zatrudniony nauczyciel wspomagający. Będzie to osoba z Ukrainy, której zadaniem będzie wsparcie dzieci w lepszym przyswajaniu wiadomości oraz adaptacji w warunkach polskiej szkoły – wyjaśnia Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy.

Oddziały przygotowawcze mają na celu m.in. sprawdzenie umiejętności i przygotowanie uczniów do danego oddziału oraz ewentualne wyrównanie różnic programowych. Po trzech miesiącach nauki zostanie przeprowadzona diagnoza czy uczeń jest gotowy do włączenia do ogólnodostępnego oddziału w szkole publicznej.

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Dębicę uczęszcza obecnie 102 dzieci z Ukrainy.