Uwaga!
Trwa nabór wniosków w ramach programu Mieszkanie Plus
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Sesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2021

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a 2021 r. został ogłoszony przez Sejm RP – Rokiem Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej dla uczczenia Uchwały Sejmowej z 1791 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sieradzki wyznaczył termin sesji na 3 maja br. na godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Domu Kultury „Mors” i będzie połączona z wręczeniem honorowych wyróżnień Miasta Dębicy – „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy” i „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

3 Maja sesja

Głównym punktem sesji będzie wyrażenie przez Radę Miejską stanowiska z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wręczenie honorowych wyróżnień Miasta Dębicy.

W październiku 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie pośmiertnego przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dębicy dla śp. Waldemara Sujdaka oraz pięć tytułów „Zasłużony dla Miasta Dębicy”. Wyróżnienia przyznano – śp. ks. Adamowi Bartkowiczowi (pośmiertnie), Stowarzyszeniu im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, Panu ppłk. Adamowi Kantorowi, Pani Renacie Plizdze oraz Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu ,,MATEO”. Sesja będzie transmitowana na kanale Urzędu Miejskiego w serwisie YouTube.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawą zasadniczą. Regulowała prawny porządek Rzeczpospolitej Obojga Narodów i wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Była wielkim osiągnięciem polskiego narodu dążącego do zachowania suwerenności państwowej, a także starającego się przeprowadzić nowoczesne reformy społeczne, gospodarcze i ustrojowe.

Przypominamy również, że trwa konkurs plastyczny na plakat z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia br. Więcej informacji TUTAJ