Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny

19 maja 2023
Loading...

Rodzice, nauczyciele i wychowawcy wzięli udział w konferencji „Różnorodne formy uzależnień wyzwaniem dla współczesnej rodziny”, która odbyła się 18 maja w Domu Kultury „Śnieżka”. Uczestnicy wysłuchali czterech prelekcji, które dotyczyły diagnozy problemu uzależnień cyfrowych oraz sposobów zapobiegania nawykom i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny
Uzależnienia cyfrowe wyzwaniem dla współczesnej rodziny

Jak pokazują badania i raporty z ostatnich lat internet staje się przestrzenią coraz bardziej niebezpieczną dla dzieci. Chodzi zarówno o czas spędzany ze smartfonem czy komputerem, jak również treści które oglądają dzieci, najczęściej bez kontroli dorosłych. O konsekwencjach zdrowotnych, psychicznych i społecznych zjawiska uzależnienia cyfrowego mówiła Agnieszka Szymańska, psycholog, dyrektor ds. Kapitału Ludzkiego Fundacji „Auxilium”.

W wystąpieniu zwróciła uwagę m.in. na wartość rozmowy rodziców z dzieckiem, aktywność rekreacyjno-sportową, a także zadbanie o odpowiedni czas snu. Podkreśliła, że sposobem na uzależnienia może być aktywizowanie przez obowiązki domowe czy realizowanie wartości życiowych.

O roli lokalnych instytucji kultury we wspieraniu rodzin mówił Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, który podzielił się przykładami inicjatyw kulturalnych, które służą budowaniu społeczności lokalnych. Zwrócił uwagę na rolę samorządowych instytucji kultury w umacnianiu rodzinnych więzi.

O działaniach, które dorośli mogą czynić każdego dnia, aby wspierać zdrowie psychiczne młodych ludzi i zapobiegać uzależnieniom mówiła Anna Cmokowicz, właścicielka marki RodzinaSobieRadzi.pl. W prelekcji mówiła o wartości każdej osoby. – Poznawanie moich dzieci doprowadziło mnie do poznawania i rozumienia siebie. Dziś wiem, że można wspierać dzieci znacznie skuteczniej, kiedy jesteśmy autentyczni i żyjemy w zgodzie ze sobą. Dlatego uczę się uważności i dobroci dla siebie, by być lepszą mamą dla nich – podkreślała prelegentka.
Anna Cmokowicz zwróciła uwagę jak ważny jest autorytet rodziców. – Przez osobiste granice uczysz dziecko jak dbać o swoje potrzeby i stawiać granice innym. Mówiła o dobrej komunikacji w realizacji z dziećmi oraz wartości czasu, który rodzic poświęca sam na sam z dzieckiem.

Konferencja była także okazją do podsumowania przedpołudniowych warsztatów zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych. O wnioskach płynących ze spotkań specjalistów z młodzieżą opowiedział ks. dr Jakub Kuchta, który był jednym z sześciu prowadzących zajęcia warsztatowe.

Jak zauważył Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy, prośba młodzieży o organizację kolejnych tego rodzaju zajęć to głos młodego pokolenia szukającego pomocy i wsparcia wśród dorosłych. Dlatego władze miasta zapowiadają kontynuację warsztatów, spotkań i konferencji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również rodziców i pedagogów.

Organizatorami konferencji byli: Miasto Dębica, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowe Centrum Kultury, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.