Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wypełnij ankietę dotyczącą Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

22 maja 2023
Loading...

Cztery samorządy w tym Miasto Dębica rozpoczynają pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” obejmującego Gminę Miasta Dębica, Gminę Ropczyce, Gminę Dębica oraz Gminę Żyraków. To dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu Planu.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7H-W_C2hd7OII8fnXa9WOLb2KWcE5KQLh2RG0wcI0WiQeEw/viewform?usp=sf_link