Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębica dla Ukrainy – najnowsze informacje

18 marca 2022
Loading...

Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc w Dębicy, jak wyrobić PESEL, gdzie miasto prowadzi zbiórki pomocowe dla osób narodowości ukraińskiej oraz gdzie zorganizowano świetlice dla dzieci? Bieżące informacje na tematy związane z pomocą Ukrainie będziemy zamieszczać poniżej.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia

Rozwiń

Jak i gdzie otrzymać PESEL

Nadanie numeru PESEL można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy. Osoby muszą potwierdzić swoją tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również aktu urodzenia.
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić także na podstawie dokumentu tożsamości unieważnionego, jeśli  umożliwia on ustalenie tożsamości. Osoby, które nie mają dokumentu muszą złożyć oświadczenie pod rygorem  odpowiedzialność karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Informacje na temat wniosku o PESEL

Rozwiń

ZUS: Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje na temat wsparcia finansowego ZUS

Rozwiń


Zbiórka żywności, artykułów, środków medycznych dla Ukrainy

Od 5 kwietnia br. zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy będzie prowadzona w hali sportowej przy ul. Kościuszki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Aktualnie najbardziej potrzebne są produkty żywnościowe, śpiwory oraz odzież wiosenna i letnia dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat (wymiary od 86 do 164 cm, obuwie rozmiar od 22 do 37).

Opieka nad dziećmi uchodźców w Dębicy

Świetlice w Placówkach Wsparcia Dziennego
Świetlice działają od 14 marca. Zlokalizowane są w 3 punktach na terenie Dębicy. Rodzice mogą zostawić w nich dzieci pod fachową opieką.
–   Świetlica „Zgrana Paka przy ul. Sienkiewicza 1, poniedziałek – piątek 10:00-18:00,
–   Świetlica „Zgrana Paka przy ul. Matejki 7 poniedziałek – piątek 10:00-18:00,
–   Świetlica „Zgrana Paka przy ul. Kraszewskiego 90, poniedziałek – piątek 10:00-18:00

Publiczna zbiórka środków pn. „Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy”

Miasto Dębica uruchomiło zbiórkę publiczną pn. „Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy”, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Numer konta bankowego – 30 8589 0006 0030 0988 2586 0002 z dopiskiem: Dębica dla Ukrainy.

Edukacja

  • Zapis dziecka do przedszkola miejskiego – przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każde przedszkole dysponuje trzema miejscami w każdym oddziale dla dzieci z Ukrainy.
  • Zapis dziecka do klas I–III szkoły podstawowej – dzieci zapisywane są do klas, do których aktualnie uczęszczały w Ukrainie lub po rozmowie z dyrektorem szkoły i decyzji rodziców/opiekunów mogą być zapisane do klasy młodszej. Rodzice/ opiekunowie dzieci powinni udać się do szkoły, w obwodzie której mieszkają, a jeżeli szkoła ta nie dysponuje wolnymi miejscami do innej szkoły w mieście Dębicy. Dzieci z Ukrainy uczęszczają do oddziału z dziećmi polskimi, a  dodatkowo objęte są nauką  j. polskiego. W każdym oddziale przewidziane są 4 dodatkowe miejsca dla dzieci z Ukrainy.
  • Zapis ucznia do klas IV-VIII szkoły podstawowej – uczniowie zapisywani są do klas, do których aktualnie uczęszczały w Ukrainie lub po rozmowie z dyrektorem szkoły i decyzji rodziców/opiekunów mogą być zapisane do klasy młodszej. Rodzice/opiekunowie uczniów powinni udać się do szkoły, w obwodzie której mieszkają z dzieckiem, a jeżeli szkoła ta nie dysponuje wolnymi miejscami do innej szkoły w mieście Dębicy Uczniowie uczęszczają do oddziału z uczniami polskimi,  a dodatkowo objęte są nauką  j. polskiego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie wybranej szkoły lub w Miejskim Zarządzie Oświaty – tel. 14 68 38 132.


Numer kontaktowy do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy:
https://debica.praca.gov.pl/-/17631743-informacje-na-temat-edukacji-dla-dzieci-i-mlodziezy-obywateli-ukrainy

Praca dla uchodźców z Ukrainy

Informacje dla obywateli Ukrainy – Інформація для громадян України

Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy – Гаряча лінія УДС лише для громадян України

OFERTY PRACY – ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ

https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

https://debica.praca.gov.pl/-/17628494-pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl