Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne miododajne drzewa zdobią Dębicę

15 listopada 2023
Loading...

Kilkadziesiąt drzew i krzewów miododajnych posadzonych zostało na ul. Przemysłowej, Wagnera, Staszica oraz w Parku Jordanowskim i Placu Zabaw przy ul. Sienkiewicza w Dębicy. Środki na ten cel miasto uzyskało w ramach akcji prowadzonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie.

Kolejne miododajne drzewa zdobią Dębicę
Kolejne miododajne drzewa zdobią Dębicę
Kolejne miododajne drzewa zdobią Dębicę
Kolejne miododajne drzewa zdobią Dębicę

Do Dębicy trafiło 30 sztuk lip, klonów i surmi oraz 20 sadzonek krzewów pęcherznicy kalinolistnej, świdośliwy krzewuszki oraz derenia białego.

Nasadzenia zostały wykonane wzdłuż ul. Przemysłowej oraz w Parku Jordanowskim, placu zabaw przy ul. Sienkiewicza oraz przy ul. Wagnera i ul. Staszica.

Drzewa i krzewy miasto pozyskało w ramach IX kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie w tym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadził z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Jarosławiu oraz po raz pierwszy z Okręgowym Związkiem Pszczelarzy w Sandomierzu.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.