Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń

17 listopada 2023
Loading...

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, podczas którego wręczono nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrodę w kategorii indywidualnej otrzymała pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kinga Chojecka-Krasoń.

Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń
Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń
Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń
Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń
Nagroda Ministra dla Kingi Chojeckiej-Krasoń

21 listopada obchodzony jest „Dzień Pracownika Socjalnego”, który jest jednocześnie świętem wszystkich pracowników służb społecznych, ale w sposób szczególny pracowników socjalnych. Corocznie w tym dniu, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, aby podkreślić i zaakcentować wyjątkową pracę, jaką na co dzień wykonują pracownicy socjalni.

W uroczystym wręczeniu nagród, które odbyło się w czwartek 16 listopada br., udział wzięła minister Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed oraz zaproszeni goście. Miasto Dębicę reprezentował burmistrz Mariusz Szewczyk, dyrektor dębickiego MOPS Marzena Socha, zastępca dyrektor MOPS Anna Sozańska oraz laureatka nagrody, kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej Kinga Chojecka-Krasoń.

W tym roku o przyznanie nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęło 136 wniosków. Przyznano 15 nagród, 8 w kategorii indywidualnej i 7 w kategorii grupowej. Nagroda w kategorii indywidualnej trafiła do Kingi Chojeckiej-Krasoń, która od osiemnastu lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, przez piętnaście jako pracownik socjalny. Obecnie od października pełni funkcję kierownika Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej.

Kinga Chojecka-Krasoń została doceniona za nieszablonowe, kompleksowe działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej, a także za realizację i organizację licznych projektów w pracy z osobami bezrobotnymi, seniorami oraz na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

– Serdecznie gratuluję Pani Kindze tego niezwykłego wyróżnienia. Nagroda przyznana przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej jest dowodem na wysoki poziom i jakość pomocy społecznej świadczonej przez dębicki ośrodek, z czego jestem bardzo dumny. Dziękuję wszystkim pracownikom socjalnym za wielkie zaangażowanie, oddanie i ogromną pracę na rzecz społeczności lokalnej, jaką wykonują na co dzień – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Zdjęcia: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej