Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Ponad 10-letnie piece do wymiany

08 lipca 2021
Loading...

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli uchwałę antysmogową, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji. Jej zapisy oznaczają, że mieszkańcy województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe do końca 2021 roku. Na ten cel można pozyskiwać dotację w ramach programu „Czyste powietrze”.

fot. pixabay

Miasto Dębica prowadzi poszerzoną pomoc dla swoich mieszkańców dotyczącą realizacji programu „Czyste Powietrze”. W tej sprawie porozumienia podpisał burmistrz Mariusz Szewczyk z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Urzędnicy pomagają w wypełnieniu wniosków, ale także w jego rozliczeniu. W punkcie konsultacyjnym przyjmowani będą tylko dębiczanie. Kto może starać się o dofinansowanie i na jakie działania można przeczytać także na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Jednocześnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od dzisiaj (1 lipca br.) wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca, natomiast w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca – 14 dni.

Deklarację można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Deklarację można składać także osobiście w Urzędzie Miejskim (osoby mieszkające w Dębicy) lub listownie. Druk do poprania dostępny jest m.in. na stronie www.zone.gunb.gov.pl