Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Księga kondolencyjna dedykowana Edwardowi Brzostowskiemu

Urząd Miejski w Dębicy przygotował księgę kondolencyjną, dedykowaną  śp. Edwardowi Brzostowskiemu, która ze względu na epidemię koronawirusa ma formę elektroniczną.

Kondolencje od 4 maja 2020 r. można składać w formie internetowej wysyłając na adres: kontakt@umdebica.pl

Wszystkie wpisy zostaną zarchiwizowane na równi z wpisami w księdze tradycyjnej, która zostanie wystawiona w Urzędzie Miejskim w Dębicy po zakończeniu epidemii.

Edward Brzostowski zmarł 1 maja 2020 r., w wieku 85 lat. Był Burmistrzem Dębicy w latach 2002-2006, Wiceministerem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Posłem na Sejm RP, Założyciel i Prezes Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol”, Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zasłużony dla Miasta Dębica, laureat nagrody honorowej "Berło Dębicy".

Łączymy się w żalu z Rodziną i Przyjaciółmi składając głębokie wyrazy współczucia.

__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

Kondolencje złożyli:

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy

______________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Odszedł wybitny dębiczanin.

Mimo, że stałeś po przeciwnej stronie historycznej i politycznej barykady, zawsze ceniłem Twoją pracowitość, talent polityczny i organizatorski. Dobro tego miasta i jego mieszkańców było dla Ciebie priorytetem.

Dziś odszedłeś w miejsce gdzie ziemskie sprawy nie mają znaczenia, ale tutaj pamięć o Tobie będzie trwać.

Zasłużyłeś na to. Odpoczywaj w pokoju.

Stefan Bieszczad

______________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Pożegnanie ś.p. Edwarda Brzostowskiego

4 maja 2020 Z ogromnym smutkiem dowiedziałam się o śmierci Pana Edwarda Brzostowskiego, któremu dębicka pomoc społeczna wiele zawdzięcza. Zawsze wspierał osoby chore, niepełnosprawne, potrzebujące pomocy. To dzięki jego decyzji, gdy był Burmistrzem powstało w Dębicy, pierwsze
w regionie, schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które utworzone zostało przy ulicy Słonecznej.

To właśnie Burmistrz Brzostowski podjął decyzję o przeznaczeniu jednego z magazynów na terenie byłej jednostki wojskowej na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki czemu do dnia dzisiejszego MOPS ma swoją siedzibę w budynku parterowym, bez barier architektonicznych, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.

Panie Edwardzie dziękuję za wszystko co uczynił Pan dla mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że miałam okazję Pana poznać i z Panem współpracować. Rodzinie i bliskim przesyłam wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Małgorzata Kędzior

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

wraz ze współpracownikami

____________________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Kondolencje od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy  oraz Radnych Miejskich

_________________________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Kondolencje od Wójta Gminy Dębica oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dębica

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów składa wyrazy żalu i współczucia dla najbliższych b. Burmistrza Miasta Dębicy Edwarda Brzostowskiego. W naszej pamięci pozostanie wsparcie okazane przez śp. zmarłego harcerzom dębickiego hufca.

Komenda Hufca ZHP w Dębicy

_________________________________________________________________________________________________________________

 

[2020-05-04]

Edwardzie, Przyjacielu.
Nikt Ci zasług dla naszego miasta nie odbierze.
Tacy mistrzowie już się nie zdarzają.
Spoczywaj w spokoju.
Jacek Bokota

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego  

śpEdwarda Brzostowskiego.

Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny, który poproszony nigdy nie odmawiał pomocy. Był wspaniałym przełożonym, konsekwentnym w działaniu. Posiadał ogromna wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły rozwojowi miasta i pomyślności jego mieszkańców .

Cześć Jego Pamięci. 

Niech Spoczywa w Pokoju.

Henryk Juraszek z Rodziną

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Był Pan dobrym, pomagającym w razie potrzeb- zdrowotnych, życiowych -Czlowiekiem. Dumna jestem, ze mogłam pracować w Igloopolu 15 lat, który pod Pana przywództwem rósł i rozwijał się, zapewniając godna płacę i wszelką pomoc gdy pracownika lub kogoś z jego rodziny spotkały problemy. Pamięć o Panu zostanie w naszych sercach na zawsze bo przecież nikt nie umiera na ziemi, dopóki  żyje w sercach tych, którzy zostają. Spoczywaj w spokoju .

Krystyna Filarska

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Drogi Ministrze,Pośle, Burmistrzu i przede wszystkim dębiczaninie!

                                               "Umarłych wieczność dotąd trwa,

                                                   dokąd pamięcią im się płaci."

                                                                        W.Szymborska

      Zostawiłeś nas pogrążonych w smutku i żałobie, w poczuciu wielkiej straty,

której nikt i nic nie jest w stanie zrekompensować.

      To dzisiejsze bolesne pożegnanie jest wyrazem wdzięczności, szacunku i pamięci 

dla Ciebie, człowieka ogromnej odwagi, zawsze oddanego pracy i ludziom.

      Niech parafraza fragmentu utworu polskiego poety będzie ukłonem w Twoją stronę.

                      "(...) - przyzna, kto szlachetny,

Że płaszcz na Twoim duchu  był nie wyżebrany,

Lecz świetnościami Twoich czynów świetny."

Marta Szczyrek z rodziną

_________________________________________________________________________________________________________________

 [2020-05-04]

Kondolencje dla rodziny. Niech spoczywa w spokoju.

Anita Strączek

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Życie człowieka jest jak płomień na wietrze - każdy mocniejszy podmuch może go zgasić.
Tak właśnie zgasło Pana życie, w którym uczynił Pan wiele dobrego dla naszego miasta i jego mieszkańców.
Za to dzisiaj  dziękujemy z całego serca. Niech Pan spoczywa w spokoju i dostąpi szczęścia po tamtej  drugiej stronie.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Barbara i Jerzy Rosińscy

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Można odejść na zawsze by być blisko .Żegnam Burmistrza którego będzie brakować on zrobił bardzo wiele dla Miasta i teraz odszedł na zawsze po Najwyższą Nagrodę jaką jest Życie Wieczne .Panie Burmistrzu Edwardzie spoczywaj w spokoju

z wyrazami szacunku Dawid Markowski

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Edwarda Brzostowskiego chcieliśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia.
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy.

_________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

________________________________________________________________________________________________________________________

[2020-05-04]

Panie Ministrze, Panie Burmistrzu, Panie Prezesie, a przed wszystkim Drogi Przyjacielu, bo tak nas nazywałeś. Nie sposób wyliczyć Twoich zasług dla Kraju, Regionu i Dębicy, ale przede wszystkim służyłeś ludziom w różnych formach i potrzebach, bez względu na poglądy i status. Talentów danych Ci od Boga nie zakopałeś. Nie tylko w naszym głębokim przekonaniu byłeś dobrym człowiekiem. Byłeś także szybki w myśleniu oraz działaniu i wyprzedziłeś nas w przejściu na drugą stronę. Teraz odpoczywaj w pokoju wiecznym.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie.

Stanisław i Anna Chmura

 

Strona nr 2