Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Odnawialne Źródła Energii dla Mieszkańców

Solary

Instrukcja obsługi falownika X1 MINI - plik

Instrukcja obsługi falownika X3 - plik

 • Wykaz mieszkańców zgłoszonych do Tauronu na dzień 9.04.2019 r. - plik

 

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się spotkanie dotyczące eksploatacji  kotłów na pellet.

Czyszczenie palnika w kotłach Hitpellet Heiztechnika

Prawidłowa eksploatacja kotła - instrukcja

Linki do filmów instruktażowych:

Serwisowanie palnika pelletowego

https://www.dropbox.com/s/0k26hvjq3f0oahy/SERWISOWANIE%20PALNIKA%20PELLETOWEGO.mp4?dl=0

 https://www.dropbox.com/s/rhrjgckr35lhaal/CZYSZCZENIE%20KOT%C5%81A.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/8h8czhzha9n08z0/OBS%C5%81UGA%20STEROWNIKA.mp4?dl=0

 

Spotkania w dniach 7-9 stycznia 2019 r.  z mieszkańcami Dębicy, którzy złożyli deklarację na udział w projekcie  - prezentacja

 

Podpisanie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych

We wtorek 18 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy miało miejsce podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Umowa została podpisana pomiędzy Miastem Dębicą i Gminą Ropczyce, a Firmą FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K., która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. W imieniu Gminy Miasta Dębica umowę podpisał Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica, w imieniu Gminy Ropczyce Bolesław Bujak Burmistrz Ropczyc, a w imieniu firmy FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. pełnomocnik Radosław Goszczyński.

W Gminie Miasta Dębica zostanie zamontowane 263 instalacje fotowoltaiczne. W Gminie Ropczyce zostanie zamontowanych 231 instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiotem projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” jest budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego wartość według wniosku o dofinansowanie (razem z Gminą Ropczyce) ogółem wynosi ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 10 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawy standardu życia mieszkańców.

W dniu 30 listopada 2018 roku zostało zakończone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznych oraz wyłonienie inspektorów nadzoru. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Na inspektora nadzoru została wybrana firma Elektrotech Sp. z o. o. ul. Leśna 30; 38-524 Mymoń.

 

Przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

W dniu 5 lipca 2018 r. został ogłoszony drugi przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 17 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://debica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/13248

 

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce – informacje poprzetargowe

W dniu 25 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na część I instalacje solarne oraz część II instalację kotłów na biomasę.

Część III postępowania przetargowego - instalacja paneli fotowoltaicznych, z uwagi na zbyt duże przekroczenie budżetu została unieważniona. Postępowanie dotyczące wyłonienia inspektorów nadzoru dla Gminy Miasta Dębica oraz Gminy Ropczyce również zostało unieważnione.

Po rozstrzygnięciu przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego, osoby zapisane na montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę otrzymają informację o ostatecznych kosztach udziału w projekcie. Drogą pocztową zostaną wysłane pisma informujące o terminie wpłaty drugiej transzy wkładu własnego oraz umowa określająca wzajemne zobowiązania miasta oraz mieszkańca.

Po podpisaniu umów z Wykonawcą robót zostanie ustalony harmonogram realizacji projektu.

Poniżej zamieszczamy koszty oraz informacje techniczne dotyczące instalowanych kotłów na biomasę oraz paneli solarnych.

Tabela dotycząca kosztów dostawy i montażu paneli solarnych:

*Uwaga: Ceny nie uwzględniają kosztów inspektora nadzoru, które mogą wzrosnąć ok. 100 – 200 zł

Rodzaj instalacji

Cena brutto 8%Vat

*

Wkład własny

(I i II rata)

Kwota dofinansowania

Wysokość I raty (płatna do 16.01.2018)

*

Wysokość II raty

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie o mocy 3 kW +zasobnik 300L

10 343,82

3 684,17 zł

6 659,65

1 500,00

2 184,17 zł

Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie o mocy 4,5 kW +zasobnik

11 819,10

4 208,27 zł

7 610,83 zł

1 500,00

2 708,27

Rodzaj instalacji

Cena brutto Vat 23%

*

Wkład własny

(I i II rata)

Kwota dofinansowania

Wysokość I raty (płatna do 16.01.2018)

Wysokość II raty

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie o mocy 3 kW +zasobnik 300L

12 060,15

5 232,69 zł

6 827,46

1 500,00

3 732,69 zł

Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie o mocy 4,5 kW +zasobnik

13 740,33

5 961,69 zł

7 778,64

1 500,00

4 461,69

 

Stawki podatku VAT:

 • 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2.

 • 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300m2
  lub w przypadku innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym
  lub na wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego bądź na gruncie.

Tabela dotycząca kosztów dostawy i montażu kotłów na biomasę:

*Uwaga: Ceny nie uwzględniają kosztów inspektora nadzoru, które mogą wzrosnąć ok. 100 – 200 zł

Rodzaj instalacji

Cena brutto 8%Vat

*

Wkład własny

(I i II rata)

Kwota dofinansowania

Wysokość

I raty

(płatna do 16.01.2018)

*

Wysokość II raty

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 15 kW dom pow. 50-150m²

15 763,53 zł

5 609,76 zł

10 153,80 zł

1 500,00 zł

4 109,76 zł

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 20 kW (dom pow. 70-200m²

16 343,52 zł

5 815,79 zł

10 527,73 zł

1 500,00 zł

4 315,79 zł

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą 25 kW (dom pow. 80-250m²

16 343,52 zł

5 815,79 zł

10 572,73 zł

1 500,00 zł

4 315,79 zł

 

Kotły z palnikiem wrzutkowym do spalania pellet

Panel solarny i zasobnik cwu


Burmistrz Miasta Dębica zaprasza na spotkanie osoby zakwalifikowane do montażu kotłów na biomasę w ramach instalacji odnawialnych źródeł energii w Dębicy. Spotkanie odbędzie się 23 maja (środa) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy i będzie dotyczyło przedstawienia złożonych w przetargu ofert.


Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”

Gmina Miasta Dębica ogłosiła przetarg na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wybór inspektorów nadzoru dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Dębica i gminy Ropczyce.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

 • Część 1: Instalacja kolektorów słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

 • Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Dostawa i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem.

 • Część 3: Instalacje fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

 • Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica.

 • Część 5: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce.

Oferty na przetarg można składać do dnia 30.03.2018 r. do godziny 10:00, w pokoju nr 104.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się pod adresem: https://debica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/11360


Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”

Burmistrz Miasta Dębica zaprasza mieszkańców miasta Dębica do składania wniosków na listę rezerwową.

Wnioski można złożyć na następujące instalacje:

 1. Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300L, o mocy 3,0 kW,

 2. Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie +zasobnik 300L o mocy 4,5 Kw,

 3. Instalację fotowoltaiczną o mocy 3kW (produktywność ok. 2700-2850 kWh/rok),

 4. Instalację fotowoltaiczną o mocy 4kW (produktywność ok. 3600-3800 kWh/rok),

 5. Instalację fotowoltaiczną o mocy 3kW + zasobnik 300 L z wężownicą do kotła + grzałka 2kW - zasobnik spełnia funkcję akumulatora energii (produktywność ok. 2700-2850 kWh/rok),

 6. Instalację fotowoltaiczną o mocy 4kW+zasobnik 300 L z wężownicą do kotła + grzałka 2kW - zasobnik spełnia funkcję akumulatora energii (produktywność ok. 3600-3800 kWh/rok),

 7. Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą o mocy 15 kW,

 8. Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą o mocy 20 kW,

 9. Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą opalany biomasą o mocy 25 kW.

Wysokość wkładu własnego Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie wynosiła będzie 30% kosztów netto danej instalacji oraz 100% podatku VAT od danej instalacji, przy czym stawka podatku VAT (8 %, bądź 23%) zależy od umiejscowienia instalacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 6838 107 lub 14 6838 105

Informacje na temat projektu oraz deklaracja udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej: http://debica.pl/strony/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow.


Odnawialne źródła energii dla Mieszkańców Dębicy

Mieszkańcy, biorący udział w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”, którzy dokonali wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego, otrzymają drogą pocztową fakturę Vat na kwotę dokonanej wpłaty ( 1 500 zł za jedną instalację).

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

W tytule wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko, adres oraz dopisać OZE

Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone w banku:

PKO S.A. nr 17 1240 1792 1111 0010 7640 9612, (wpłat nie można dokonywać w kasie urzędu)

Termin dokonania wpłaty: 2.01.2018 – 16.01.2018 r.,


W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi budynków będących w trakcie budowy, informujemy, że termin zasiedlenia budynków nowobudowanych został przedłużony do dnia 15 lutego 2018 r.


Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce" otrzymają pismo dotyczące wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego.

Treść pisma


Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce” z dofinansowaniem w wysokości 10 000 000 złotych.

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi poinformować, że projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 10 000 000 zł.

Projekt obejmuje dostawę i montaż 68 kotłów na biomasę, 250 zestawów solarnych oraz 263 zestawów fotowoltaicznych, co daje łącznie 581 instalacji.
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, w kolejnym etapie Mieszkańcy poproszeni zostaną o podpisanie umów oraz o wpłatę pierwszej transzy wkładu własnego w wysokości 1500 zł, o czym będziemy Państwa informować telefonicznie.
Wysokość wkładu własnego Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie wynosić będzie 30% kosztów netto danej instalacji oraz 100% podatku VAT.

Mariusz Szewczyk
Burmistrz Miasta Dębica


Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.W przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoliłoby Gminie Miasta Dębica na uzyskanie dofinansowania. Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16


Wyniki oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasoloweGmina Miasta Dębica w dniu 2 marca br. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce.” W ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.


W dniu 18 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014 – 2020 opublikowała wyniki oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III Czysta energia. Wniosek Gminy Miasta Dębica został wysoko oceniony, zajął 18 miejsce, uzyskując 82,5 punkty. Na ogólną liczbę 69 złożonych projektów, 23 uzyskały powyżej 80 punktów.
Różnica w przyznanych punktach wynika głównie ze zmniejszenia emisji oraz efektywności kosztowej (duża ilość kotłów na biomasę).

Poniżej link do strony z listą projektów:
http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_001/wyniki/3.1_1_ocena_merytoryczna_poprawna.pdf

Dębica, 21 sierpnia 2017 r.


Komunikat o przedłużeniu terminu oceny projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych.Informujemy, że  w dniu dzisiejszym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 opublikowała komunikat o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych do 31 sierpnia br.W związku z tym informacja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania na realizację projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”, będzie znana dopiero we wrześniu br.

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020


Informujemy, że Gmina Miasta Dębica otrzymała pozytywną ocenę formalną wniosku o dofinansowanie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Obecnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec br.


Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 2 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Projekt Gminy Miasta Dębica obejmuje zakup i montaż 581 instalacji odnawialnych źródeł energii. Na liście rezerwowej znajduje się obecnie 75 wniosków.

W ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota 120 mln zł.


OZE dla gospodarstw domowych z terenu miasta Dębica.  W dniu 2 marca br. Gmina Miasta Dębica złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, kompletną dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

Mając na uwadze, że największe szanse na zdobycie dotacji mają projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają najwyższą redukcję emisji gazów cieplarnianych Gmina Miasta Dębica podpisała umowę partnerską z Gminą Ropczyce.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.
Projekt Gminy Miasta Dębica obejmuje zakup i montaż 581 instalacji.
W dalszym ciągu można składać wnioski na listę rezerwową. Deklaracja udziału w projekcie dostępna jest na stronie http://debica.pl/ w zakładce odnawialne źródła energii. Wypełnioną deklarację (bez opłat) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębicy w pokoju nr 107.
Wartość ogólna projektu:  15 686 465 zł, w tym Gmina Miasta Dębica 9 194 148 zł.
Dofinansowanie: 10 000 000 zł.

Poniżej znajdują się wszystkie informację dotyczące projektu pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce".

KWALIFIKOWALNOŚC PODATKU VAT

W związku z otrzymaną  interpretacją dotyczącą niekwalifikowalności podatku Vat w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i Gminy Ropczyce” informujemy, że Mieszkaniec będzie musiał pokryć w 100% podatek Vat od wybranego rodzaju instalacji.
Stawki podatku VAT: 
•    8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2. 
•    23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300m2 
lub w przypadku innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym 
lub na wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego bądź na gruncie.

Kliknij tutaj aby pobrać szczegółową tabelkę z symulacją kosztów


Ogłoszenie naboru w ramach działania 3.1 Rozwój OZE Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Termin składania wniosków przez Miasto Dębica do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie: do 2 marca 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017

Wnioski od Mieszkańców przyjmowane są na listę rezerwową.

Więcej informacji: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1065-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16\

Zakończenie naboru wniosków w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”.

W dniu 15 listopada br. Gmina Miasta Dębica zakończyła nabór wniosków w ramach projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W wyniku naboru zebrano ponad 500 deklaracji mieszkańców. W związku z interpretacją Instytucji Zarządzającej dotyczącą mocy jednostkowej odnoszącej się do instalacji słonecznej (2MW), miasto Dębica zawiązało partnerstwo z Gminą Ropczyce. Celem partnerstwa jest zwiększenie szans na otrzymanie dofinansowania. Przewidywany nabór wniosków: luty 2017 r.


Wydatki kwalifikowane (wydatki, które mogą być współfinansowane w ramach projektu) w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”, zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Link do strony źródłowej:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/wytyczne_iz/wytyczne_kwal_EFRR_26102016.pdf

 

Wydatki kwalifikowane obejmują:  

 1. roboty budowlane,
 2. zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE,
 3.  roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE,
 4.  roboty rozbiórkowe związane z demontażem dotychczasowego źródła energii,
 5.  instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej instalacji (armatura, okablowanie, urządzenia pomiarowe i sterujące wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające),
 6. urządzenia i instalacje niezbędne do podłączenia jednostki wytwarzającej energię w oparciu o OZE do instalacji odbiorczej (elektrycznej, ogrzewania, c.w.u.); wydatki kwalifikowane nie obejmują pozostałych elementów instalacji w budynku,
 7.  urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww. urządzeń OZE (akumulatory, zbiorniki na c.w.u., itd.),
 8.  wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń OZE – tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu,
 9. w przypadku kotłów na biomasę - systemy podawania paliwa do zasilania kotłów z załadunkiem automatycznym,
 10. rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi urządzeń OZE,
 11. przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem urządzeń OZE na dachu budynku.

Wydatki niekwalifikowane:

 1. bieżącą eksploatację i utrzymanie obiektów i instalacji (w tym np. przeglądy techniczne i koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia),
 2. środki transportu, 
 3. promocja projektu bez względu na jej formę i wartość wydatków,
 4. wymianę źródeł energii na takie, które nie spełniają warunków określonych w niniejszych Wytycznych oraz SZOOP dla działania 3.1. RPO WP 2014-2020, 
 5. tzw. prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na realizację celu działania, w tym roboty budowlane związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową budynków i ich elementów, które nie są bezpośrednio związane z instalacją OZE (np. wymiana pokrycia dachu). Niekwalifikowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia, który nie służy wyłącznie do obsługi instalacji OZE (np. komputer przenośny, którego jedną z funkcji jest podgląd aktualnej produkcji energii, ale który może być wykorzystywany w innych celach),
 6. wykonanie magazynu na biomasę w przypadku zastosowania kotłów na to paliwo (pomieszczenia, budynki, wiaty itd.),
 7. montaż urządzeń OZE na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest,
 8. liczniki energii, które należą do zakładu energetycznego,
 9. zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 10. podatek VAT,
 11. zarządzanie projektem (czynności związane z wykonywaniem obowiązków beneficjenta wobec IZ oraz odbiorców ostatecznych, w tym np. wydatki związane z działaniami informacyjnymi, wyborem odbiorców ostatecznych, wsparciem przyłączania do sieci elektroenergetycznych, bieżącą obsługą projektu, rozliczenia i monitorowanie efektów projektu, itd.),  
 12. tzw. weryfikację techniczną, ekspertyzę stanu technicznego budynku i instalacji w związku z procesem wyboru ostatecznych odbiorców,
 13. audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej, świadectwa efektywności energetycznej, plany gospodarki niskoemisyjnej,
 14. wydatki na OZE u odbiorców ostatecznych, którzy w wyniku realizacji projektu odłączą się od sieci ciepłowniczej. 

Gmina Miasta Dębica zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w wyniku zmian dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, bądź zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014 – 2020.


Nabór wniosków w ramach odnawialnych źródeł energii

Aktualizacja 22.02. 2018

Lista osób zakwalifikowanych w projekcie pn. “Odnawialne źródła energii dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU - ZOBACZ


Ponadto informujemy, że:
1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie ogłosił jeszcze terminu naboru wniosków w ramach programu odnawialnych źródeł energii
2) Wartość dofinansowania, o które ubiega się Gmina Miasto Dębica wynosi 70 %
3) Nie zakończył się jeszcze etap weryfikacji technicznej oraz oceny formalnej wniosków złożonych w dodatkowym naborze
4) Wszystkie aktualizacje będą podawane na bieżąco

 

W przypadku  rezygnacji z udziału w projekcie, bądź zmiany rodzaju instalacji, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dębicy pokój nr 107 w terminie do 24 października br.

 

Aktualizacja: 3.10.2016

Od  października 2016 r. wnioski do programu odnawialnych źródeł energii przyjmowane są tylko na listę rezerwową.

Nadal trwa nabór wniosków w projekcie pn.  „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”  Wnioski przyjmowane będą do czasu osiągnięcia przez miasto określonych dla projektu wartości granicznych, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej oraz 5 MW przy energii biomasy, jednak nie później niż do końca września br.
Jeżeli wniosek wpłynie po osiągnięciu przez miasto w/w wartości zostanie wpisany na listę rezerwową.
Obecnie trwa weryfikacja techniczna budynków, przeprowadzana przez audytorów z firmy Ekosfera. Audytorzy posiadają stosowne upoważnienia podpisane przez Burmistrza.
Mieszkańcy Dębicy dotychczas złożyli prawie 500 deklaracji udziału w projekcie.  Gmina Miasta Dębica będzie ubiegała się o 70 % dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.
Wnioski przyjmowane są w następującym zakresie:
1.    dostawa i montaż kolektorów słonecznych
2.    dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
3.    dostawa i montaż kotłów na biomasę
Wnioski można jeszcze składać w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 107.
Więcej informacji można uzyskać pod nr: 14 6838107 oraz 14 6838108.


Wyjaśnienie dotyczące kryterium społeczno – ekonomicznego do projektu OZE

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zamieszczamy wyjaśnienie dotyczące kryterium społeczno – ekonomicznego tj.dokumentów wymaganych w celu udokumentowania w.w kryterium.

Kryteria społeczno-ekonomiczne dotyczą osób zameldowanych w lokalu/budynku, w którym wykonana będzie Instalacja. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń Mieszkańca zamieszczonych w Deklaracji oraz dołączonych
do Deklaracji dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.  
Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno-ekonomicznych, Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):
1.    Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego
lub osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup - decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem
na zakup opału na podstawie ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) lub dodatek energetyczny
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału
na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.).
2.    Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:
•    orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
•    orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,  d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
•    orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
•    orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.
3.    Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
4.    Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
5.    Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci - decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.  z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
6.    Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.    

 
Sprostowanie numeru konta znajdującego się w regulaminie dotyczącego projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica"Uprzejmie informujemy, że w regulaminie dotyczącym projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica" wkradł się błąd w numerze konta firmy. Poprawny numer konta to: PBS Sanok 69 8642 1083 2002 8326 2407 0001


Wydłużony termin składania deklaracji.

Deklaracje można składać od 27 lipca do 1 sierpnia na sali sesyjnej od godz. 8:00 do 14:30 w dniach 2 i 3 sierpnia sala sesyjna od godz. 8:00 do 18:00 oraz w dniach od 4 sierpnia do 9 sierpnia w pokoju 107 w godz. od 8:00 do 14.30

 

Burmistrz Miasta Dębica zaprasza, mieszkańców Miasta Dębica zainteresowanych udziałem w projekcie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica z zakresu oze, przygotowywanym do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na spotkania informacyjne, które odbywać się będą w Urzędzie Miejski w sali sesyjnej w dniach 11 lipca 2016 o godz. 18:00 oraz 14 lipca 2016 o godzi. 10:00 oraz 17:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wstępne założenia projektu.  Omówione będą dostępne w ramach projektu instalacje oze, ich wady i zalety a także dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie.

W ramach planowanego projektu możliwy będzie zakup i montaż :

    instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej,
    instalacji fotowoltaicznej,
    kotłów na biomasę.

Instalacje będą mogły być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców z terenu miasta Dębica.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt będzie realizowany przez Gminę Miasta Dębica
w okresie od 2-giej połowy 2017 r. do końca 2018 r.

Nabór wniosków mieszkańców zainteresowani udziałem w projekcie, planowany jest na przełom lipca i sierpnia br. Wszystkie niezbędne informacje związane z naborem zostaną umieszczone
w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców…”. W regulaminie szczegółowo opisane zostaną dokumenty, jakie musi złożyć mieszkaniec miasta, zainteresowany wzięciem udziału w projekcie.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania, stanowić będą własność Gminy Miasta Dębica. W okresie tym zostaną one przekazane właścicielom nieruchomości w bezpłatne użytkowanie. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom budynków.

W celu weryfikacji możliwości montażu danej instalacji oraz prawidłowości jej doboru prowadzona będzie przez eksperta technicznego, w budynkach zgłoszonych do udziału w projekcie, wizja. Wynik weryfikacji zostanie przedstawiony w raporcie z wizji i ostatecznie zadecyduje o Państwa uczestnictwie w projekcie.

Koszt wykonania weryfikacji w wysokości 50zł ponosi Mieszkaniec już na etapie naboru wniosków.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Dębica wyłącznie w przypadku otrzymania przez Miasto dofinansowania ze środków RPO WP. Planowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego termin naboru wniosków to IV kwartał 2016 r.

Zasady konkursu o dotację nie zostały jeszcze ogłoszone. Rozpoczęte działań wstępnych uznaliśmy za konieczne ze względu na stopień skomplikowania wniosku, obejmującego zakresem instalacje w domach mieszkalnych (m.in. konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji w każdym zgłoszonym budynku mieszkalnym) Gmina Miasta Dębica zastrzega sobie możliwość zmiany zasad udziału w projekcie po ukazaniu się Regulaminu konkursu.

Burmistrz zachęca również do odwiedzania strony internetowej www.debica.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie informacje o projekcie.

Dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miejskim w Dębicy tel. 14 6838107, 14 6838108. Preferowany kontakt mailowy oze@umdebica.pl

 

Dokumenty do pobrania w formacie .pdf: