Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębica pamięta o deportowanych

12 lutego 2024
Loading...

W 84. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzonej przez NKWD, burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z przedstawicielami Związku Sybiraków, zapalili znicze przy symbolicznym Grobie na dębickim Cmentarzu Wojskowym. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku w głąb Związku Radzieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich

Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych
Dębica pamięta o deportowanych

Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników państwowych, pracowników służby leśnej i kolei z Kresów Wschodnich. Pierwsza wywózka rozpoczęła się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Deportowano wówczas około 140 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej.

Druga wywózka zorganizowana została 13 kwietnia 1940 roku. Objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa. Trzecia rozpoczęła się 29 czerwca 1940 roku. Wywiezieni na Sybir zostali m.in. lekarze i ludzie nauki. Ostatnia wywózka ruszyła 20 czerwca 1941 roku.

W sumie na Syberię, według różnych źródeł wywieziono od 300 tys. do 800 tys. osób. W czasie transportu deportowani umierali z zimna, głodu i wyczerpania, a jeszcze gorsze warunki czekały na nich w miejscach zsyłek.

W 84. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń przy symbolicznym grobie na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy spotkali się przedstawiciele Związku Sybiraków, harcerze, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk i przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura, aby oddać hołd wywiezionym. Była modlitwa, krótki rys historyczny wydarzeń z lat 1940-1941 oraz złożenie świateł pamięci.