Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

20 października 2021
Loading...

Centrum Integracji Społecznej odebrało nagrodę w czasie IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej docenił miejską jednostkę za działania przyczyniające się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w Dębicy.

Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej
Dębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji SpołecznejDębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji SpołecznejDębicki CIS Podkarpackim Liderem Reintegracji Społecznej

Działające od ośmiu lat Centrum Integracji Społecznej prowadzi 3 warsztaty zawodowe: warsztat usług opiekuńczych, warsztat usług gospodarczych oraz warsztat remontowo-budowlany. Każdy z nich liczy 8 uczestników, nad którymi czuwa instruktor zawodu.

– Dla nas ta nagroda jest przede wszystkim ogromną radością, uznaniem naszej pracy i potwierdzeniem tego, że to co robimy jest widziane na zewnątrz, jest doceniane i warto, żebyśmy nadal to robili – zaznacza Monika Skowron kierownik Centrum Integracji Społecznej.

Inicjatorem i organizatorem konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego.

Monika Skowron, kierownik Centrum Integracji Społecznej

Fot. www.rops.rzeszow.pl, CIS