Uwaga!
Trwa nabór wniosków w ramach programu Mieszkanie Plus
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębickie jednostki będą współpracowały z OHP

29 kwietnia 2021

Wymiana wiedzy i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz realizacja projektów na rzecz młodzieży – to niektóre z założeń podpisanych wczoraj porozumień o współpracy pomiędzy dwoma miejskimi jednostkami: Muzeum Regionalnym oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Wojewódzką Podkarpacką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumień z Wojewódzką Podkarpacką Komendą OHP
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumień z Wojewódzką Podkarpacką Komendą OHP
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumień z Wojewódzką Podkarpacką Komendą OHP
Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumień z Wojewódzką Podkarpacką Komendą OHP
Podpisanie porozumieniaPodpisanie porozumieniaPodpisanie porozumieniaPodpisanie porozumienia
Od dawna Hufiec wspólnie z naszymi jednostkami realizuje działania związane z aktywizacją zawodową, doradztwem i przeciwdziałaniem marginalizacji grup wykluczonych. Podpisanie porozumień pozwoli na jeszcze szersze działanie i poszukiwanie nowych płaszczyzn współpracy – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiej Podkarpackiej Komendy OHP – Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś wraz z zastępcą Adamem Hadławem, burmistrz Mariusz Szewczyk, dyrektor MOPS Małgorzata Kędzior oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski.

Podpisane porozumienia są sformalizowaniem dotychczasowej współpracy jaką OHP prowadziła z MOPS-em oraz Muzeum Regionalnym. Młodzież uczestnicząca w hufcu pracy często odwiedzał muzeum i brała udział w organizowanych tam zajęciach edukacyjnych. Pracownicy muzeum wspomagali wychowawców hufca w organizacji wydarzeń upamiętniających ważne rocznice z historii Polski. Z kolei współpraca z MOPS-em polegała na rekrutacji uczestników i pomocy im w trudnych sytuacjach.

Porozumienia o współpracy zawarte między Komendą OHP a dębickimi jednostkami otwierają drogę do inicjowania i realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć mających na celu społeczno-zawodową aktywizację młodzieży w wielu 15-24 lat. Zgodnie z treścią porozumień, strony  będą wspólnie podejmować działania na rzecz uczestników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy są w trudnej sytuacji rodzinnej lub zawodowej.

–  Bardzo dziękuję za podjęcie oficjalnej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Muzeum Regionalnym w Dębicy. Od dawna Hufiec wspólnie z naszymi jednostkami realizuje działania związane z aktywizacją zawodową, doradztwem i przeciwdziałaniem marginalizacji grup wykluczonych. Podpisanie porozumień pozwoli na jeszcze szersze działanie, realizację projektów i poszukiwanie nowych płaszczyzn współpracy. Dziękuję za wsparcie i życzę owocnych działań na rzecz naszej młodzieży – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk.