Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębickie nauczycielki z odznaczeniami

04 czerwca 2021

Medale Komisji Edukacji  Narodowej z rąk Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty odebrało trzy dyrektorki i trzy nauczycielki dębickich placówek oświatowych. Wśród wyróżnionych są Agata Kliś – dyr. MP nr 7, Grażyna Pondo – dyr. SP 9 i nauczycielka z tej samej szkoły Agnieszka Jakubowska- Cetnar. Medale odebrały także Alicja Prus – dyr. SP 11, Elżbieta Skupnik z SP 11 oraz Marzena Galas z SP 2.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, to odznaczenia państwowe. Wręczane są osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju oświaty i wychowania na terenie województwa. Odznaczenia były przyznane jeszcze w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię zostały wręczone dopiero w tym roku. Kurator Oświaty dziękowała wyróżnionym za ogromny wysiłek nauki zdalnej oraz za zaangażowanie i wkład w proces kształcenia młodego pokolenia. Uroczystość wręczania medali odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.