Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Loading...

13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny
W niedzielę 13 grudnia 2020 r. obchodzić będziemy 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Jeszcze 12 grudnia 1981 r. władze komunistyczne rozpoczęły falę aresztowań działaczy opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”. W blisko 50 ośrodkach internowania w całym kraju umieszczono w grudniu 1981 r. ok. 5 tys. działaczy opozycji.

Rankiem 13 grudnia 1981 r. Polskie Radio wyemitowało nagranie Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował Polaków o wprowadzeniu, na mocy dekretu Rady Państwa, stanu wojennego na obszarze całej Polski, a także o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON).

„Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”
Z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zachęcamy do upamiętnienia tragicznych wydarzeń poprzez zapalenie o godz. 19:30, w oknach naszych domów i mieszkań „Świateł Wolności”. Akcja zainicjowana kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki.