Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 1530 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  1. Zamknięcie sesji.