Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 1500 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja Rady

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.

2.  Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę

IV. Zamknięcie sesji.