Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 730 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Sesja Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
Wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miasta Dębica w Spółce pod firmą: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.
IV. Zamknięcie sesji.