Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 1100 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie
    8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

    IV. Zamknięcie sesji.