Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 1200 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022r.
  2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
  3. Zmiany uchwały Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  4. Utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior +” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.

IV. Zamknięcie sesji.