Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 22 marca 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023r.
  2. Podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dębicy.
  3. Zasad udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
  4. Wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.
  5. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2023 roku”.
  6. Zawarcia porozumienia powierzającego Gminie Miasta Dębica przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
  7. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.