Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Loading...

W dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023r.
  2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

IV. Zamknięcie sesji.