Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 27 października 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do
    realizacji projektu pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” w
    ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-
    2027.
  2. Przyznania odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębica”.
  3. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.
  4. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

IV. Zamknięcie sesji.