Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Piknik Kawaleryjski

Park “Sokoła” przy Domu Kultury “Śnieżka”, godz. 17.30-20.30