Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Piknik Kawaleryjski

Park „Sokoła” przy Domu Kultury „Śnieżka”, godz. 17.30-20.30