Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Loading...

Do konkursu zapraszamy zespoły śpiewacze, kapele ludowe, solistów instrumentalistów i śpiewaków ludowych.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać do 12 czerwca 2024 r. na adres: Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego18, 39-200 Dębica, lub na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

Więcej informacji na: https://tiny.pl/ddcmx