Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 27 stycznia 2021 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Dębica.
2. Zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki”.
3. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dębicy.
IV. Zamknięcie sesji.